Īpašuma pārvaldīšana

  • komunālo pakalpojumu piegādes organizēšana
  • norēķinu administrēšana
  • finansu plānošana
  • īpašuma uzkrājuma fondu uzskaite
  • Juridiskie pakalpojumi
  • ēku konstrukciju tehniskā uzraudzība
  • kopīpašnieku kopsapulču organizēšana
  • labiekārtošanas, remonta un būvdarbu vadība