Kontaktinformācija

SIA “Saimniecība 24” 

Rīgas iela 45, Valmiera, LV-4201

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdienās 9:00 – 13:00

Ceturtdienās 13:00 – 17:00

Tālrunis: 64222570   

Avārijas dienesta diennakts tālrunis: 20202424

Fakss: 64222570

E-pasts: info@saimnieciba24.lv

 

 

Norēķinu iespējas

  • AS “DnB Banka” – LV41RIKO0002013197507
  • AS “Citadele banka” – LV72PARX0013025220001
  • AS “Swedbank” – LV03HABA0551026468159

Rekvizīti

SIA “Saimniecība 24
Rīgas iela 45, Valmiera, LV-4201, Latvija
PVN reģ. Nr. LV44103056719